Detta system används inte lengre!

Fyll i ansökan i det nya systemet!
https://walterahlstrom.apurahat.net/

Nästa gång kan stipendier sökas 1.11.2021-31.12.2021.

Tilläggsinformation ger Niklas Törnkvist: 050 514 9797 / niklas.tornkvist@newentures.com

Walter Ahlströms stiftelse, vars ändamål är att understöda forskning inom träförädling, elektroteknik, krafthushållning och metallindustri, utdelar stipendier till
personer under 35 år som avlagt en högre högskoleexamen för studieresor, forskning, fortsättningsutbildning inom landet och utomlands samt för andra ändamål
som befrämjar vetenskapen. Stipendier för projektbaserade forskningsobjekt kommer även i fråga. Sökanden bör ha ett finskt personnummer.

Till den elektroniska ansökan skall bifogas:
- intyg över avlagda examina vid högskola eller motsvarande läroinrättning
- studieplan och/eller reseplan
- arbetsledarens rekommendation samt
- övriga handlingar som sökanden önskar bifoga.