Tervetuloa Walter Ahlströmin säätion apurahojen hakemussivuille!

Säätiön vuoden 2021 apurahat ovat haettavana 1.11-31.12.2020.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Niklas Törnqvist: 050 514 9797 tai Johanna Linna: 044 348 9267 tai info@walterahlstrom.fi

Walter Ahlströmin säätiö, jonka tarkoituksena on tukea tiedettä puunjalostusteollisuuden, sähkötekniikan, voimatalouden ja metalliteollisuuden aloilla,
jakaa stipendejä ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille teknillisiin jatko-opintoihin, tiedettä edistäväan tutkimukseen ja opintomatkoihin. Apurahan
saamisen ehtona on, että hakija on alle 35-vuotias ja hänellä on suomalainen henkilötunnus. Myös apurahat projektiluonteisille tutkimuskohteille tulevat kysymykseen.

Sähköiseen hakemuslomakkeeseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:
- yliopiston todistukset suoritetuista tutkinnoista
- tutkimussuunnitelma
- matkasuunnitelma, jos tarkoituksena on opintomatka
- ohjaajan suositus (ohjaaja antaa sähköisesti hakujärjestelmän kautta) sekä
- mahdolliset muut asian ratkaisemista varten tarpeelliset asiakirjat.